مراقبت از موهای نوجوانان و جوانان

توشته شده توسط : واحد فناوری اطلاعات / در : 1400/11/12

مراقبت از موهای نوجوانان و جوانان

شروع بلوغ در نوجوانان با شروع تولید انواع هورمون ها در بدن همزمان می باشد که یکی از مهمترین این هورمون ها، هورمون تستوسترون است که باعث شروع تغییرات در بدن نوجوانان میشود و این هورمون در بدن زنان نیز تولید شده و مقدار آن کمتر از بدن مردان می باشد. هورمون دی هیدرو تستوسترون (DHT) یکی از فرم های هورمون تستوسترون می باشد، هورمون تستوسترون توسط آنزیم 5-آلفا ردوکتاز به دی هیدرو تستوسترون تبدیل می شود که حدود 3 الی 4 برابر قوی تر از تستوسترون عمل می کند و این هور مون با تاثیر بر فولیکول های مو باعث ریزش مو در مردان و زنان نوجوان و جوان با الگوهای نامنظم را موجب می گردد.

 

راه حل: به مقدار کافی از شامپو شیرین بیان واگراس بر روی موهای خیس مالیده و موها و پوست سر را به آرامی ماساژ دهید. پس از 3 الی 5 دقیقه خوب آبکشی نمایید. عمل شستشو را مجدداً به روش قبلی تکرار نمایید. از این شامپو میتوان به صورت روزانه و به مدت نامحدود استفاده کرد